článekSociální a zdravotní politika patří k základním pilířům zdravého života obce. Tyto služby musí zajišťovat samospráva a musí být hrazeny z veřejných prostředků. Důležitá je jejich materiální a fyzická dostupnost. Centra těchto služeb na Praze 6 je nutné budovat či upravovat jako moderní, tj. bezbariérová, s kvalitním sociálním zázemím (včetně těch pro malé děti) v dostupnosti MHD a s dostatečným množstvím parkovacích míst. S ohledem na chystaný zákon o sociálním bydlení je nutné již nyní zajistit podmínky pro nízkoprahové kvalitní a dostupné bydlení seniorů, rodin s dětmi či samoživitelů.  Součástí zdravé obce je i podpora volnočasových aktivit.

Lucie Válová, zastupitelka ZMČ