Jakub Štědroň: Sociální projekty Prahy 6

Sociální projekty Prahy 6 Vedení Prahy 6 se v sociální oblasti snaží, nicméně některé aktivity ale vnímám poněkud rozpačitě. Pozitivní je odhodlání jít do rozhodnutí, která přinášejí výsledky až v delším horizontu, koncepční uvažování, či úspěchy v získávání účelových dotací. Za problém pak považuji zejména podcenění dialogu s lékaři a s veřejností v souvislostí s[…]

Ing. René Pekárek, CSc: Důslednější a rychlejší zajišťování pořádku

Důslednější a rychlejší zajišťování pořádku Bohužel i na území Prahy 6 vznikl nový squat. Usedlost byla poprvé krátkodobě ob sazena už v roce 2015, tedy v době, kdy budovu opustil poslední nájemník. Není to ale jediný příklad neoprávněně obsazené, prázdné, řádně nevyužívané nemovitosti na území Prahy (dříve to byla např. i Ladronka a objekt ve[…]

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.: neměli bychom hnát věci do krajnosti

  Rozhovor s Milošem Balabánem, výkonným tajemníkem Česko-čínského centra UK a vedoucím Střediska bezpečnostní politiky FSV UK * Vaše jméno je velmi zavazující. Josef Balabán (1894-1941) z odbojové organizace Obrana národa (zpravodajskosabotážní skupiny nazývané Tři králové) patří do vaší rodiny. V jakém jste příbuzenském vztahu k tomuto hrdinovi domácího protifašistického odboje? Byl to bratranec mého[…]

Proč koalice nechce jednat o klíčových bodech?

Mimořádné jednání zastupitelů v Praze 6, které si vyžádala opozice (ČSSD, ODS, Zelení a KSČM), mělo jediný cíl. Přijmout usnesení k naprosto klíčovým záležitostem: 1. Postup společnosti SNEO, a.s. při nakládání s majetkem jemu svěřeným MČ Praha 6. 2. Zahrádkářská osada Jenerálka – současný stav 3. Nečinnost RMČ ve věci rekonstrukce objektu Poliklinika Pod Marjánkou[…]

Na zastupitelstvu Prahy 6 jsme vidět i slyšet

Výstavba bytových domů v ulici Na Dračkách Svolání zastupitelstva v listopadovém termínu mělo zjevně za cíl primárně projednat výstavbu bytového domu v ulici Na Dračkách, tj. na velmi lukrativním pozemku (ostatní body byly takříkajíc „do počtu“). Vedení společnosti SNEO navrhlo, aby tento pozemek prodalo formou tzv. share deal, tj. vyčleněním pozemků a projektu do nově[…]