Proč koalice nechce jednat o klíčových bodech?

Mimořádné jednání zastupitelů v Praze 6, které si vyžádala opozice (ČSSD, ODS, Zelení a KSČM), mělo jediný cíl. Přijmout usnesení k naprosto klíčovým záležitostem:

1. Postup společnosti SNEO, a.s. při nakládání s majetkem jemu svěřeným MČ Praha 6.
2. Zahrádkářská osada Jenerálka – současný stav
3. Nečinnost RMČ ve věci rekonstrukce objektu Poliklinika Pod Marjánkou a komunikace s lékaři
4. Stav jednání o využití objektů v ulici Šolínova č. 344/1 a 513/3, svěřené MČ Praha 6
5. Opatření na ochranu obyvatel po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka včetně plnění usnesení ZMČ č. 244/2016

Koalice (TOP 09, ANO a KDU-ČSL) na tato témata nechtěla diskutovat (neschválila program jednání) a zastupitelstvo městské části Praha 6 ukončila. Proč?

Příspěvek předsedy ČSSD Prahy 6 (René Pekárek) ke schválení programu ZMČ Prahy 6 ze dne 16.10.2017

Vážený pane starosto, dámy a pánové,
společně s ostatními opozičními politickými stranami jsme požádali o svolání mimořádného jednání ZMČ,a to proto, že se nám nepodařilo prosadit ani při posledním, sice přerušeném, ale řádném jednání zastupitelstva, aby mohla být přijata usnesení k problémům či zakázkám, které jsou a budou významné pro budoucí podobu a hospodaření MČ i život občanů.
Některé informace byly sice předloženy k jednání, ale pouze jako informativní body sice s možností diskuze, ale v omezeném rozsahu bez možnosti navrhovat a tedy i přijímat usnesení.
Mám na mysli především ty, které jsou z oblasti působnosti a.s. SNEO (tedy organizace zřizované a 100 procentně vlastněné MČ Praha 6). Jen jako přiklad zmíním požadavek na rozšíření informace k areálu Petynka, kdy jsme požadovali nejen zprávu o předpokládaném výsledku letošního hospodaření ale především informaci o zajištění dalšího rozvoje areálu a časovém plánu realizace. Zastupitelstvo není a to ani zprostředkovaně informováno o časovém harmonogramu přípravy další výstavby a dosud vynaložených prostředcích. Totéž se týká i dalších investičních akcí uvedených v programovém prohlášení RMČ.

Cituji z něj:
Vytvoříme dlouhodobý investiční plán. Prioritou bude výstavba školských zařízení, rekonstrukce objektu v Šolínově ulici, domu Dejvická 4 a dostavba areálu Petynka s krytým bazénem.

K tomu jen drobná ironická poznámka – nechce snad někdo vydávat právě umístěné obří květináče (na Hradčanské) tedy před domem Dejvická 4 za zahájení rekonstrukce?

Podotýkám, že požadujeme, aby nám informace o rozvojových projektech a velkých rekonstrukcí průběžně poskytoval příslušný zodpovědný radní a aby byly zařazovány k projednání i na dalších zasedání ZMČ.Konec volebního období je už za 12 měsíců.

To je důvodem, proč jsme pro dnešní jednání předložili 5 návrhů usnesení. V monitoringu denního tisku ze dne 6.10.2017 jsme se mohli dočíst, podle vyjádření vedení radnice, že svolání mimořádného jednání zastupitelstva je zrůdnost. My to samozřejmě za zrůdnost nepovažujeme a připomínáme, že jde o pravomoc zastupitelů vyplývající z příslušných zákonů.