Ing. René Pekárek, CSc: Důslednější a rychlejší zajišťování pořádku

Důslednější a rychlejší zajišťování pořádku

Bohužel i na území Prahy 6 vznikl nový squat. Usedlost byla poprvé krátkodobě ob sazena už v roce 2015, tedy v době, kdy budovu opustil poslední nájemník. Není to ale jediný příklad neoprávněně obsazené, prázdné, řádně nevyužívané nemovitosti na území Prahy (dříve to byla např. i Ladronka a objekt ve Starých Střešovicích). Nejde jen o nemovitosti ve vlastnictví obce ale i ve vlastnictví soukromých subjektů (typickým příkladem jsou např. chátrající vily v samém centru Prahy natř. Milady Horákové). Samozřejmě postup squatterů, neoprávněné vniknutí a užívání Šatovky je také potvrzením toho, že všechny orgány České republiky (tedy i policie a soudy) musí být daleko důslednější a rychlejší při zajišťování pořádku, bezpečnosti a vyvozování patřičných závěrů. Záměry obce, co bude se Šatovkou, se neustále měnily, původně se uvažovalo o LDN, pak o domu s pečovatelskou službou atd. Přitom ale objekt dále chátrá a MČ jej ani neopravuje (objekt je v havarijním stavu) a není ani jinak využíván. Je tedy na místě i otázka zodpovědnosti za řádnou péči o svěřený majetek.

 

Ing. René Pekárek, CSc