Jakub Štědroň: Sociální projekty Prahy 6

Sociální projekty Prahy 6

Vedení Prahy 6 se v sociální oblasti snaží, nicméně některé aktivity ale vnímám poněkud rozpačitě. Pozitivní je odhodlání jít do rozhodnutí, která přinášejí výsledky až v delším horizontu, koncepční uvažování, či úspěchy v získávání účelových dotací. Za problém pak považuji zejména podcenění dialogu s lékaři a s veřejností v souvislostí s rekonstrukcí polikliniky Pod Marjánkou a plánovanou přístavbou nové LDNky, což vyústilo v bouřlivou reakci veřejnosti a petici. Dalším aktuálním problémem je nečinnost radnice vedoucí k obsazení objektu Šatovka squattery. Objekt, který je již od roku 2015 prázdný, mohl být využíván, sloužit občanům a městské části generovat příjem z pronájmu. Radnice však bohužel problém podcenila a nekonala s péčí řádného hospodáře. Za hlavní výzvu v sociální (a bytové) oblasti pak považuji především podporu výstavby dostupného bydlení a zastavení procesu gentrifikace, který vytlačuje střední a nižší střední třídu z Prahy 6.

Jakub Štědroň