6 BODŮ PRO ŠESTKU

1

Kvalitní veřejné školství Praha 6 se poslední roky potýká s nedostatkem míst ve školkách i školách, což může mít negativní dopad na kvalitu vzdělávání a komplikuje to život rodičům. Radnice zanedbala výstavbu nových škola školek i rekonstrukce stávajících. ČSSD chce zabránit tomu, aby se kvalitní vzdělání dalo získat jen na soukromých školách. Veřejné školství bylo dlouhá léta chloubou šestky a musí to tak zůstat. Chceme zásadně navýšit kapacitu mateřských škola vytvořit rovné podmínky pro všechny děti. Každé dítě má právo na kvalitní vzdělávání, které zahrnuje i školy v přírodě.Prosadíme, aby školy v přírodě hradila obec. Najdeme také v rozpočtu prostředky na nákup základních školních pomůcek pro žáky prvního stupně, který je pro budoucí vzdělávací návyky klíčový. Pracujícím rodičům usnadňuje život, pokud mají děti k dispozici dostatečnou nabídku mimoškolních aktivit přímo ve školách. Postaráme se, aby každé šestkové dítě mělo právo
na jeden kroužek či sportovní kurz ve škole zdarma.

2

Bezpečná dětská hřiště Praha 6 se v poslední době nevěnovala výstavbě a údržbě dětských hřišť, ale spíše megalomanským projektům. Příkladem může být projekt dřevěné zahrádky Kulaťák nebo pláže na Vítězném náměstí. Extrémně drahé projekty příliš užitku obyvatelům šestky nepřinesly. Mnohá dětská hřiště chátrají, navíc je okupují problémoví lidé a rodiče s dětmi se na nich necítí bezpečně. Příkladem může být neoznámená výstavba velkého skateparku na Babě, který přinese velkou zátěž pro místní, zatímco dětské hřiště je v havarijním stavu. Chceme prosadit rychlou opravu všech dětských hřišť, chceme zvýšit bezpečnost v místech, kde se pohybují rodiny s dětmi nebo senioři. To lze vyřešit například instalováním bezpečnostních prvků, zavedením obecní ochranky pro hřiště a parky, nebo zřízením krizové linky Prahy 6,která by podobně jako v centru okamžitě reagovala na vzniklé krizové situace.

3

Praha 6 musí být pro seniory partnerem Bydlení je velké téma i pro seniory. Zvyšování důchodů zdaleka neodpovídá růstu jejich životních nákladů. Budeme usilovat o podporu bydlení seniorů příspěvkem na bydlení, a kde to bude možné i nabídkou městských bytů. Senioři se často cítí osaměle. Proto chceme podporovat a vytvářet sítě komunitních center, které podporují rezigenerační setkávání a kde senioři mohou aktivně trávit volný čas. Budeme také podporovat spolky, které pořádají kurzy, zdravotní cvičení, výlety, exkurze. Tak aby mohli senioři žít aktivně a mohli si tyto aktivity dovolit. V každém katastrálním území Prahy 6 musí být k dispozici důstojné prostory pro setkávání seniorů, nejlépe na sídlištích. Zasadíme se o zvýšení kapacit domovů pro seniory a budeme usilovat o zvyšování kvality pečovatelských služeb, které musí být cenově dostupné. Prosadíme, aby aktivní senioři, kteří doprovázejí svoje vnoučata do muzeí a galerií, měli vstup zdarma. S programem ČSSD se senioři nudit nebudou.

4

Obchvat pro Kulaťák Doprava je dlouholetým problémem na Praze 6, největším tématem je vyřešení dopravy v okolí Vítězného náměstí. ČSSD jednoznačně prosazuje obchvat náměstí přes Evropskou a Svatovítskou. Dále podporujeme prodloužení tramvajové trati do Suchdola. Podpoříme urychlené a citlivé prodloužení tramvajové tratí na sídliště Dědina a výstavbu parkovacího domu. Za naši prioritu považujeme i přípravu výstavby Břevnovské radiály (v podzemní variantě) tak, aby bylo zklidněno okolí Patočkovy třídy. Dnešní Dejvickou třídu změníme na příjemnou, přátelskou komunikaci se zelení, bulvár, tak, aby reprezentovala Prahu 6.

5

Údržba zeleně a úklid Praha 6 byla dlouhá léta premiantem v oblasti údržby zeleně a úklidových služeb. Po posledních volbách však pod vedením nového starosty šla u řady těchto služeb kvalita razantně dolů a například při letošním teple a suchu byla spousta zeleně v opravdu katastrofálním stavu. Počet stížností od občanů roste. Zajistíme, aby se kvalita úklidových služeb vrátila na bývalou úroveň a péče o parky, trávníky a další zeleň se výrazně zlepšila.

6

Bezpečnost a rizikové objekty Na Praze 6 je celá řada rizikových objektů, například bývalý konzum na Radčině ulici, na Bělohorskou, na objekty U Zámečku, Nad Zahradnictvím a mnohé další. Radnice má možnost majitele objektů potrestat, případně proti nim podniknout účinné a rychlé kroky, ale nečiní tak. ČSSD má návrh řešení, které nepotřebuje právní změny, ale lze využít stávající včetně exekuce. Na vedení Prahy 6 chceme vyvinout tlak i pomocí petice, kterou lze podepsat na volebních stáncích ČSSD.