2.1.2018

Ing. René Pekárek, CSc.

Zastupitel městské části Praha 6
Předseda ČSSD Praha 6

Email: rpekarek@praha6.cz

V Praze 6 zastupuji ČSSD v:
Kontrolním výboru ZMČ – Předseda
Výbor pro komunikaci a média – člen
Komise strategického rozvoje MČ Praha 6 – člen
Komise dislokační – člen