Kontakt na ČSSD Praha 6

Adresa:
OVV ČSSD Praha 6
Bělohorská 76
16900 Praha 6

mapa

Tajemnice: Bc. Jarmila Rohelová
Mobil: 602 459 163
Email: OVV.Praha6@cssd.cz