Doprava v Praze 6

Po otevření Blanky a prodloužení metra se v posledním období neudělalo pro dopravu prakticky nic (nepočítáme-li zóny park. stání, provizorní přechod na Vítězném n. či zeleň na Patočkově tř.). Typickým příkladem je obchvat Vítězného n. a Svatovítské ulice.Tato stavba (ulice se čtyřmi pruhy) měla již řadu kladných rozhodujících posudků.Po dokončení obchvatu sepočítá až se 70% poklesem dopravy v ulici Gen. Píky a  20% Na Ořechovce a Pevnostní. Nové vedení MČ však rozhodlo o jejím zúžení na dva. Proto se musí celý již absolvovaný postup zopakovat a stavba se dále odsouvá.Musí býtnová dopravní a hluková studie a zhodnocení zeleně (viz závěr zjišťovacího řízení posudku vlivu na životní prostředí EIA). Místo realizací se i HMP zadávají všelijaké koncepční studie. To se týká i Pražského silničního okruhu, kde se stále přešlapuje (okruh nebyl ani v programovém prohlášení současné Rady MČ).

Ing. René Pekárek, CSc
zastupitel MČ Praha 6