Nedokončený silniční okruh

Nedokončený silniční okruh je jedním z klíčových problémů pražské dopravy. Jeho trasování přes Suchdol, které je v oblasti severozápadního sektoru v souladu s Územním plánem hl.m.Prahy i Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy i rozhodnutími soudů, je potřeba skutečně intenzivně připravovat k urychlené realizaci. Pokud jde o Suchdol, je zde silniční okruh veden tunelem  – jen drobná poznámka – kdo z běžných návštěvníků Stromovky či Strahova ví, že v podzemí pod parkem i Strahovským stadionem je veden tunel Blanka či Strahovský tunel? Jakékoliv připouštění dalších variant i dalších nereálných studií přináší jen zbytečné náklady a odsouvání realizace. Občané chtějí řešení a ne chiméry! Neustálým oddalováním varinty J přes Suchdol se problém dopravy v území MČ Prahy 6 jenom prohlubuje. Úvahy o jeho posunu dále do středočeského regionu se po zkušenostech v jihovýchodním sektoru města prokázaly mírně řečeno nesprávnými (většina aut využívá Jižní spojku, která je blíže k centru, prakticky nikdo nejede na silniční okruh).  Je potřeba přinutit ministerstvo dopravy i vládu k urychlenému vyřešení!

Ing. René Pekárek, CSc
zastupitel MČ Praha 6