Stupčuk - článekSídliště Dědina versus kontaktní centrum odboru azylové a migrační politiky

Jsem přesvědčen, že tak závažnému rozhodnutí jako je umístění kontaktního centra pro cizincena sídlišti Dědina měla předcházet jednání s MČ i s dotčenou občanskou veřejností. Osobně jsem toho názoru, že pokud by taková jednání v minulosti proběhla, neřešili bychom dnešní problém. Požadavky protestujících považuji za legitimní. Sám jsem měl možnost se přesvědčit o necitlivém, problémovém umístění kontaktního centra. Občané jsou vystaveni bezprostřednímu kontaktu s cizinci z nejrůznějších zemí, a to v atmosféře všeobecně panujících obav z migrační krize a teroristických útoků. Jako řešení vzniklé situace považuji změnu dislokace kontaktního centra. Do té doby jsem rád, že se mi podařilo při jednání s vedením Ministerstva vnitra ČR dosáhnout příslibu zřízení stálé služby Policie ČR, a to přímo v prostorách kontaktního centra, což by mělo zajistit posílení ochrany bezpečí našich spoluobčanů z Dědiny.

 

JUDr. Štěpán Stupčuk
Zastupitel MČ. Praha 6, poslanec PČR