Pekárek - článekStavba Českého institutu informatiky a, robotiky a kybernetiky, která je potřebnou dostavbou areálu ČVUT, mírně převyšuje stávající budovy elektrotechnické a strojní fakulty (z let 1959-65). Nebyl povolen původní záměr výstavby dominantní věže na místě objektu zařízení staveniště z období výstavby budov ČVUT, při jejím posuzování se uplatnili rozdílné architektonické pohledy. Pozitivní na probíhající stavbě je, že nemá výrazný negativní vliv na své okolí a rychlost realizace od položení základního kamene. Otázkou rozdílných názorů je však mohutnost dostavby a nové podoby objektu původní cenné architektury menzy podle tř. Jugoslávských partyzánů a její nový monolitický vzhled včetně výšky hlavní římsy. V této souvislosti považuji za nutné zmínit i potřebu dořešit náhradu prodejny Billa při přípravě dalších objektů v oblasti Vítězného náměstí.

Ing. René Pekárek, CSc., zastupitel ZMČ