Plány a vize pro rok 2017

Pekárek - článekCo bychom si přáli od roku 2017 – tedy především rychlejší postup při realizaci záměrů, které přinesou prospěch městské části. Mám na mysli především dořešení problémů spojených s poliklinikou Marjánka, výstavbu nové LDN a zahájení obnovy sociálního zařízení v Šolínově ulici. Jde ale i o jasná stanoviska a rychlou přípravu dopravních staveb navazujících na tunelový komplex Blanku a metro. Tedy KES (propojení Evropská-Svatovítská), železniční spojení st. metra a nádraží Veleslavín s letištěm, výstavbu parkovišť P+R, pražský silniční okruh v jižní variantě (přes Suchdol) i prodloužení tramvajových tratí na Dědinu a do Suchdola. Samozřejmě si přejeme i rozšíření kapacit mateřských škol (Vokovice) a škol (Bílá, nám. Svobody). V oblasti úklidu a péče o zeleň pak návrat kvality, která byla v Praze 6 v dřívějších letech (do roku 2014) samozřejmá.

Ing. René Pekárek, CSc., zastupitel ZMČ