Pekárek - článekZměny programového prohlášení RMČ – mizení slibů.

První Programové prohlášení původní radniční koalice se objevilo až v dubnu 2015, tedy později než bylo slibováno. Upravené programové prohlášení pak následovalo s velkým časovým odstupem po změně koalice až letos v únoru. V novém prohlášení pak zejména v oblasti týkající se veřejného prostoru buď zmizely některé cíle, např. zřízení pěšího chodníku v Tiché Šárce, cesta pro pěší od metra Bořislavka do Šáreckého údolí, jiné úkoly se změnily ze závazků na to, co se zrealizuje na nejasné sliby typu prověříme. Ve školství se konkrétní sliby, jako postavíme novou ZŠ Kocínka či rozšíření a rekonstrukci MŠ Vokovická změnily jen nekonkrétní závazek, že budeme pokračovat v přípravě. Naopak navíc byla v zimních měsících zrealizována umělá ledová plocha v Dejvicích, ale tento bod se objevil v aktualizovaném programovém prohlášení až dodatečně, podle skutečnosti. Za podstatný nedostatek považuji, že v programovém prohlášení není ani zmínka o tom co Praha 6 nutně potřebuje – Pražský silniční okruh či Břevnovská radiála, tedy zásadní stavby, které mají řešit tranzitní dopravu.

Ing. René Pekárek, CSc
zastupitel MČ Praha 6